top of page

Pårørende ..individuel sparring eller gruppe..

Psykoser, angst, depression, isolation, ensomhed og andre alvorlige psykiske tilstande, er en særlig udfordring ikke blot for den ramte person, men for hele familien.

Som pårørende kan det være en stor hjælp at have mulighed for at tale med andre mennesker, der står i en lignende situation.

Har du en søn eller datter der kæmper med psykiske udfordringer, som angst, psykoser, depression, selvmordstanker, isolation, traumereaktioner, spiseforstyrrelse eller lignende?

Oplever du at være stærkt (over -) udfordret af at få eget liv, job, andre børn, praktiske opgaver, til at fungere? Så er du ikke alene.

Det er tværtimod helt almindeligt for pårørende, at opleve afmagt og fortvivlelse, både i den forandrede relation til den voksne søn/datter og også i forhold til mødet med psykiatrien.

Pårørende er, blandt andet pga. bekymringer og angst for en uvis fremtid, i stærk risiko for selv at blive syge.

Pårørende kan være overudfordret i forhold til et uoverskueligt dilemma mellem, at tage ansvar for en voksen søn/datter, der måske mangler erkendelse om egen situation, til at have håb om og tillid til at den pågældende søn /datter, selv finder vej i sin indre kaotiske krisetilstand.

 Pårørende der ikke oplever støtte, beretter om en følelse af ensomhed og isolation i forhold til omverdenen, familie, venner og bekendte, der ofte hverken kan rumme eller forstå, hvor kompleks situationen egentlig er - og ikke mindst, at det kan være en langvarig endda mangeårig proces.

At høre hvordan andre håndtere disse forhold og oplevelser, kan være inspirerende og bringe nyt perspektiv og håb.

Kan du genkende dig selv i noget af ovenstående og har du brug for et sted at være med dine tanker og følelser, er du velkommen, enten til et personligt møde eller i min pårørendegruppe. 


Jeg har egne erfaringer med at være pårørende i psykiatri-feltet.

Kontakt mig gerne for yderligere information.

Hjertelig hilsen

Jeanne

Få mere information.

Ring gerne til mig på

tlf. 26 17 27 67 eller send en besked på nedestående formular.

Navn*

Tlf.*

E-mailadresse

Tekst*

bottom of page