top of page

Familieterapi

  • Børn, forældre og bedsteforældre
  • Sammenbragte familier
  • Interkulturelle familie

 Kommunikation er det helt væsentlige og centrale i kontakten mellem børn og forældre, det er der ikke noget nyt i. Børn har brug for deres forældres nærvær. De har brug for spejling og regulering af deres tanker, følelser og adfærd. De har brug for en tryg base, med venlige, omsorgsfulde forældre der tager barnet alvorligt og skaber tryghed. Er der tryghed har organismen ro til at udvikle sig.

Det der er en ny udfordring i vores verden er TID og NÆRVÆR. Vi lever i effektivitetens tidsalder, hvor vi f.eks. lader vores mobiltelefoner stjæle vores opmærksomhed fra hinanden. Jeg skal bare lige………

En forælder, der lige skal tjekke sin mobiltelefon, er ikke ordentligt tilstede i forhold til sit barn og svigter dermed barnet ved mentalt at forlade det.

Der er mange mennesker, der har opbygget en kontaktforstyrrende brug eller en decideret afhængighed af mobiltelefon og computer.

Relationer er konstant under forandring og i udvikling. Derfor er det vigtigt at man jævnligt, tager sig tid til at lytte til hinanden, være sammen, opleve hinanden, give udtryk for sine behov og ønsker.

Forældre har også brug for hinandens nærvær, så de kan samstemme ledelsen af familien. Hvor er vi på vej hen? Hvilke værdier synes vi hver især er vigtige og hvordan får vi støttet det barn som har brug for lidt ekstra hjælp? Hvornår og hvordan får vi tid til også at være kærester? Læs også om Parterapi

Bedsteforældre og voksne børn, kan ofte have brug for at sætte ord på de forventninger, der kan ligge i de forskellige roller. Der kan undgås meget skuffelse, når der åbent tales om hvad børnefamilien ønsker og hvad bedsteforældrene ønsker – eller ikke ønsker.

Når forskellige kulturer mødes, vil der være begreber og værdier, der skal tydeliggøres. Det den ene tager for givet, kan være helt nyt og ukendt for den anden. Særligt kan det være tydeligt i interkulturelle familier, hvor der måske også er sproglige udfordringer.

Familieterapien foregår som et åbent samarbejde, en åben dialog, i et trygt og respektfuldt rum med tydelige rammer. Der vil være både individuelle samtaler og fællessamtaler.

Jeg har en stor interesse for og mange års erfaring med familiedynamikker.

I det familieterapeutiske arbejder er mit udgangspunkt anerkendende kommunikation ud fra en tilknytningsteoretisk baggrund.  

I skal være hjertelig velkomne.

Bestil en tid her.

OBS! Jeg tilbyder også tider lørdage og søndage.
Ring gerne på tlf. 26 17 27 67 eller send mig en besked på nedenstående formular.

Navn*

Telefon*

E-mailadresse*

Tekst*

bottom of page